معاون اداری و مالی

تحقق اهداف و مأموریت های  اداره کل تبلیغات اسلامی مستلزم پشتیبانی و تأمین منابع مختلف مالی و انسانی است که معاونت اداری و مالی از طریق دو اداره ؛ امور اداری و پشتیبانی و امور مالی به این مهم می پردازد و برخی از مهمترین وظایف آن به شرح ذیل می باشد :
١- تأمین و تخصیص منابع اعتباری 
٢- جذب و سازماندهی نیروی انسانی 
٣- ارتقاء توانمندی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت 
٤- تأمین امور رفاهی کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی 
٥- راه اندازی و تقویت اتوماسیون اداری درچارچوب رعایت حقوق شهروندی و تسریع در کار 
٦- بهبود امکانات اداری در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری 
٧- پیگیری امور حقوقی 
٨- ایجاد رمینه مناسب جهت افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت و سلامت اداری 
٩- راه اندازی و تقویت سامانه نظام پیشنهادات 
١٠- تکریم خانواده کارکنان و بازنشستگان اداره کل

معاونت  اداری:
محمد رضا حکیمی 
تلفن: 081-34238670
 

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها