امور مساجد

١- تقویت برنامه های فرهنگی ، آموزشی و تبلیغی مساجد 
٢- حمایت از فعالیت فرهنگی ائمه جماعات مساجد 
٣- تجهیز و تقویت کتابخانه های مساجد روستایی و شبستانی 
٤- برنامه ریزی جامع و تأثیرگذار جهت تقویت ارتباط مردم با مساجد 
٥- بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل مساجد محوری جهت ایجاد وحدت و همبستگی و افزایش بصیرت عمومی در حوزه های حقوق شهروندی ، تحکیم بنیان خانواده و دفاع از ارزش های نظام

کارشناس امور مساجد
مجتبی بادامی 
شماره تماس : 081 - 34243635

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها