معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی

 
 
1- نظارت و هماهنگي امور تبليغي و فرهنگي استان و ايجاد بستر و فضاي مناسب جهت انجام طرحها ، برنامه ها و سياستهاي كلي سازمان .
2- برنامه ريزي مناسب به منظور تهيه طرحهاي فرهنگي‌ـ تبليغي و ارائه پيشنهادات لازم.
3- ايجاد زمينه هاي مناسب جهت برگزاري همايشها، نمايشگاه ها جهت ارائه دستاوردهاي فرهنگي ـ تبليغي .
4- برنامه ريزي لازم و ارائه طرحهاي مناسب به منظور هدايت تشكلهاي ديني در مشاركتهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي .
5- اتخاذ تدابير مناسب و نظارت بر اجراي دستور العمل هاي مربوط به اعزام و امور نرم‌افزاري مساجد .
6- تهيه گزارشهاي لازم از اجراي مأموريتهاي فرهنگي و تبليغات ديني .
7- ارتباط و تعامل نزديك با دفاتر معاونت امور فرهنگي وتبليغي سازمان مركز .
8- نظارت نحوه توزيع فرآورده هاي فرهنگي و تبليغي سازمان ويژةتشكلهاي فرهنگي و ديني .
9-برنامه ريزي مناسب جهت حمايت از هيئات مذهبي جوان و نوپا وفراهم نمودن بستر مناسب جهت رشدو تقويت تشكلهاي فرهنگي و مردمي .
10-ارائه پيشنهادات و طرحهاي لازم به منظور شناسائي احزاب ، گروههاو فرق مذهبي .
11- شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوطه . 
12- انجام ساير امور ارجاعي مربوط به اشاعه فرهنگ غني اسلامي كه از طرف مقام مافوق محول مي گردد.
13- برنامه ريزي مناسب جهت پر كردن اوقات فراغت جوانان با استفاده از تكنولوژي امروزي با آموزشهاي متنوع براي بالا بردن سطح اعتقادي آنان 

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی
حجت الاسلام داود عباسی 
تلفن تماس: 081 - 34243634

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها