مسئول دفتر مدیر کل

شرح وظایف مسئول دفتر :

 ١.       تنظیم فهرست متقاضیان  ملاقات با مدیرکل محترم  و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
٢.       تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر مدیرکل محترم تشکیل می شود و مطلع ساختن همکاران یا افراد شرکت کننده در جلسه
٣.       پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
٤.       پیگیری امور ارجاعی از سوی مدیر کل محترم و ارائه گزارش لازم به ایشان
٥.       تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوط و ارائه آن به مدیرکل محترم
٦.       خلاصه نمودن گزارش ها ی واصله و ارائه آن برای مطالعه مدیرکل محترم
٧.       ابلاغ دستورات صادره مدیرکل به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده  و در صورت لزوم پیگیری آنها
٨.      تهیه گزارش های مورد نیاز مدیرکل محترم حسب مورد
٩.        انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق

مسئول دفتر مدیر کل 
مهدی قرایی 
تلفن تماس: 081 - 34235750
4شماره فکس: 081 - 34243636

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها