اداره امور قرآنی

اداره امور قرآنی
١- سازماندهی و صدور مجوز فعالیت به مراکز قرآنی و خانه های قرآن شهری و روستایی 
٢- آموزش همگانی قرآن کریم ( روخوانی و روانخوانی ، صحیح خوانی ) 
٣- آموزش های تخصصی قرآن کریم ( حفظ ، تربیت معلم قرآن ، تربیت داور ، ترجمه و تفسیر ) 
٤- حمایت از فعالیت آموزش مراکز و مؤسسات قرآنی 
٥- حمایت از برپایی کرسی های تلاوت و مجامع قرآنی 
٦- برگزاری مسابقات و جشنواره های قرآنی 
٧- ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظین 
٨- سازماندهی و اعزام اساتید قرآنی به مراکز آموزشی

رییس اداره امور قرآنی 
رضا فرهادی 
تلفن تماس: 081 - 34237929

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها