گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

گروه برنامه ریزی
١- رصد و شناسایی برنامه ها و شاخص های تأثیرگذار 
٢- جمع بندی و احصاء نظرات و پیشنهادات مدیران و کارشناسان در طراحی برنامه ها 
٣- جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی های فرهنگی 
٤- مبادله توافقنامه های هزینه ای و تملک دارایی ها ، سرمایه ای با سازمان برنامه بودجه استان 
٥- جذب اعتبارات مالی 
٦- تدوین و ارائه گزارشات برنامه ای و مالی جهت ارائه به مبادی ذیربط
رییس گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 
علی محمد صیادی
تلفن تماس : 081-34222300

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها