روابط عمومی

روابط عمومی
١- تبلیغات و فضاسازی محیطی در مناسبت های ملی و دینی 
٢- توسعه تبلیغات دینی در فضای مجازی 
٣- انعکاس خبری فعالیت های اداره کل در رسانه های سمعی و بصری 
٤- ایجاد تعامل با دستگاه های مختلف جهت هم افزایی 
٥- مدیریت و تقویت محتوایی سایت های وابسته به اداره کل 
٦- تولید محصولات فرهنگی اعم از نشریه ، بروشور ، بولتن و ... 
٧- پشتیبانی خبری و گزارش برنامه های محوری سازمان از طریق تهیه فیلم و عکس 
٨- اطلاع رسانی طرح ها و برنامه های سازمان به طرق گوناگون 
٩- تقویت سامانة پیامکی اداره کل 
١٠- برگزاری دوره های آموزش تخصصی مسئولین روابط عمومی ادارات تابعه 
١١- طراحی و چاپ گزارش عملکرد سالانه 
١٢- هماهنگی انجام مصاحبه های مسئولین سازمان با ارباب جراید و صدا و سیما 
١٣- اجرای مسابقات فرهنگی و کتابخوانی ویژه همکاران و خانوادة آنها

مسئول روابط عمومی 
علی محمد صیادی 
تلفن تماس: 081 - 34238679

خدمات الکترونیک
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
پیوندهای مهم
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
نظرسنجی ها