به نظر شما، رفع کدام یک از آسیب‌های اجتماعی زیر باید در اولویت سازمان تبلیغات اسلامی باشد؟

  • اعتیاد
    37%
  • طلاق
    25%
  • حاشیه نشینی
    37%
  • سکونت‌گاه‌های غیر رسمی
    0%